SEMESTERTIDER

Under julimånad kommer HD Rehab tyvärr ha en låg bemanning när det gäller kundservice och
leveranser p.g.a. semesterledigheter. Vi kommer att jobba intensivt för att få ner svarstiden samt
leveranstiderna under denna period som sträcker sig från v. 28 – 31 men med absolut störst
begränsning på leveranser under v. 29-30.

Klicka Här för mer information