Nytt Stödbord

Fr.o.m. november månad ändras utförandet på stödborden för HD Balance. Bytet till de nya stödborden kommer att ske successivt.

Ändringen på stödborden gäller längden på de sidostöd som brukarens armbågar vilar mot. Sidostöden förlängs med 10 cm vilket ger ett mer heltäckande stöd så att armbågarna inte ska vila på kanten av stödbordet. Detta innebär en förbättring för brukarens sittpostion.

För mer information Klicka Här