Specialanpassningar

Vi kan i mån av tid utföra specialanpassningar av medicintekniska produkter på uppdrag av läkare eller förskrivare.

Det kan vara allt från en helt skräddarsydd rullstol till en lite förändrad form på ett tillbehör eller liknande.

Om du har svårt att tillgodose en brukares behov med befintliga rullstolar och tillbehör så ring någon av våra säljare. De kan bedöma om vi kan lösa problemet med våra standardprodukter eller om en specialanpassning är nödvändig och berättar då mer om hur det går till.

Arbetsgången för en specialanpassning finns visualiserad här.

Information om vad som gäller avseende ansvar, regler och krav finns sammanställt i dokument 95431. Läs det gärna om du vill veta mer.

Kontakta gärna någon av våra säljare innan ni gör en specialanpassningsbeställning för råd.

Telefon: 08-767 04 80 E-post: info(at)hdrehab.se

 

art.nr. 95432 Anvisning specialanpassning