HD Rehab.se HD Rehab.com de.HD Rehab.com

SEMESTERTIDER Mer info

v.29 & 30 (16 - 27 Juli)

Telefon: 08 - 767 04 80
E-post: info@hdrehab.se

Nyhet! Bålstöd Mini

 

Nyhet till HD Balance

 

Bålstöd Mini finns i ställbart och Swing-ställbart utförande.

 

art.nr. 69332-3 Bålstöd Mini ställbart Svart Trevira

art.nr. 69323-1 Bålstöd Mini Swing-ställbart Svart Trevira vänster

art.nr. 69323-2 Bålstöd Mini Swing-ställbart Svart Trevira höger

 

Balstod Mini stallbartBalstod Mini Swing

Bålstöd Mini ställbart                                Bålstöd Mini Swing-ställbart

 

95931 Infoblad Bålstöd